Общи условия

I.ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/И на електронния магазин Crystal Clean на адрес: www.crystalcleanbg.eu, наричан по-долу ДОСТАВЧИК/А.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Чл.2.1. Наименование на Доставчика:  ЕДС Експрес Деливъри Сървиз ЕООД

Чл.2.2. Седалище и адрес на управление: България, гр.София, Младост 4 блок 426 ап. 32

Чл.2.3. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Младост 4 блок 426 ап. 32

Чл.2.4. Вписване в публични регистри: 202486784

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.3. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите „Общи условия“ да закупува предлаганите в електронен магазин www.crystalcleanbg.eu стоки

Чл.4. Доставчикът публикува на адрес www.crystalcleanbg.eu 

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.5. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.crystalcleanbg.eu стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.crystalcleanbg.eu. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.5.1. Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Потребителят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. С акта на поръчката си Потребителят – гост изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.

Чл.6. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез  www.crystalcleanbg.eu.

Чл.6.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава имейл кореспонденцията, информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез имейл,  и по всякакъв електронен път.  В случай че Потребителят не желае да получава имейл кореспонденция, рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като натисне бутона UNSUBSCRIBE , поместен най-долу във всеки рекламен Бюлетин на онлайн магазин www.crystalcleanbg.eu или следва инструкциите за отписване от известия.

Чл.7. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез извършване на следните действия:

Самата процедура на поръчка се състои от няколко стъпки:

 • Регистрация ,Избор на продукт, Добавяне в кошницата, Попълване на данните за доставка и фактура, Избор на начин на доставкa, Избор на начин на плащане, Потвърждение на поръчката.
 • Във всеки продукт има прозорец за избор на желаното количество за пазаруване и бутон „ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА“
 • Продукти които са на кашон и на стек, имат минимално количество за поръчка в зависимост от опаковката, то е упоменато в описанието на продукта.
 • След избора на желаната опаковка, желаното количество за пазаруване натиснете бутона “ДОБАВИ В КОЛИЧКАТА“, след което продукта ще бъде добавен във вашата количка, намираща се в горния десен ъгъл на уеб страницата. След всяко добавяне на продукти, текущото съдържание и натрупаната сума в количката се променя. Там са оказани броя на продуктите, които сте добавили в количката до този момент, както и общата сума. Ако желаете да разгледате съдържанието на вашата количка, натиснете бутона „Преглед на количка“
 • За да изтриете продукт от вашата количка, натиснете „Преглед на количка“ в горния десен ъгъл на уеб страницата, където е показано състоянието на количката, и след това кликнете върху „Х“ до продукта.
 • За промяна на количеството, отидете във вашата количка, и напишете новото количество което желаете и натиснете „Обнови количката“
 • След като вече сте добавили желаните от вас продукти в количката, натиснете бутон „Приключване на поръчката“ и ще преминете към стъпките за завършване на Вашата поръчка.
 • Попълнете формата за контак и доставка.
 • Начин на плащане – www.crystalcleanbg.eu може да платите само по банков път.
 • За да потвърдите поръчката натиснете „Поръчване“
 • При успешна поръчка, ще видите надпис за успешното й приключване , това ще бъде потвърдено със известяване по имейл.
 • Непопълването на полетата за обратна връзка или попълването на грешна, невярна или неточна информация на клиента, не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставката й.

Можете да направите вашата поръчка и по телефона: Национален телефон: 07001 30 50.

Чл.8. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл.9. Закупена стока може да бъде върната в срок от 14 работни дни от получаването, ако не е ползвана, разпечатана, с нарушен търговски вид и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача.

Чл.9.1. Aко желаете да подменим дадена стока, това може да се стартира в момента , в който получим обратно продукта, който желаете да сменим. Разходите по транспортиране и в двете посоки са за сметка на клиента. Подмяната се извършва само ако цялостта на опаковката е запазена.

Чл.10. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно видът, опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на онлайн магазин www.crystalcleanbg.eu и Потребителя.

Чл.11. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12. Доставчикът се задължава:

 • да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл.13. Доставчикът има право:

 • да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
 • да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 • да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията  и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл.14. Доставчикът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
 • не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
 • няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.15. Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл.16. Потребителят има право на:

 • достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания ( Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите );
 • да получи в пълен размер заплатените от него суми, без разходите за доставка, в случаите на недължимо платено;

Чл.17. Потребителят се задължава:

 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия  www.crystalcleanbg.eu , и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.18. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.19. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.20. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други, предвидени в закон случаи.

Чл.21. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл.22. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

V. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Чл.24. Клиентът има възможност да получи закупените от него продукти посредством услугите на куриерска фирма Еконт Експрес, с които онлайн магазинът си партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга е за сметка на клиента, освен в случаите в които отговаря на условия за безплатна доставка.

Чл. 25. Безплатна доставка се предлага на територията на Република България* до местонахождението на купувача при направена поръчка през онлайн магазина www.crystalcleanbg.eu с изчислена стойност минимум  350 лева с ДДС.

Чл.25.1. Безплатна доставка се предлага за района на София до адреса на купувача при направена поръчка през онлайн магазина www.crystalcleanbg.eu с изчислена стойност минимум 100 лева с ДДС

Чл. 26. Продуктите в нашия онлайн каталог, които  са налични са с доставка в рамките на 1-3 работни дни за София. За населените места, които се обслужват по график от куриерска фирма Еконт, доставката ще бъде уточнена и oсъществена спрямо листата на Еконт. Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.

Чл. 26.1. Стандартният срок за доставка на останалите продукти, които не са налични, обхваща обработване на поръчките Ви, заявяване на продуктите  към производителите и доставката им до наш склад. Веднага след това изпращаме желаните продукти до посочения от Вас адрес. Затова срокът за доставка може да варира , като клиента ще бъде своевременно уведомен.

VI. РЕКЛАМАЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

Чл.27. Рекламации за количество могат да се правят само в момента на подписване на стоковата разписка и фактурата които придружава всяка доставка.

Чл.28. Обосновани рекламации по качеството се предявяват на фирмата продавач в писмена форма в рамките на три дни от получаването на доставката. След изтичане на срока считаме доставката за одобрена.

Чл.29. Фирмата продавач не приема рекламации, дължащи се на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на клиента.

Чл.30. Други права, особено такива за компенсация на разходи за непосредствени или посредствени щети, не се полагат на клиента.

VII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Връщане на стоки – 100% гарантирано връщане на парите

Чл.31. Всички стоки, закупени от www.crystalcleanbg.eu може да бъдат върнати за възстановяване на парите в рамките на 14 работни дни от получаването на доставката по чл.55 от Закона за защита на потребителя.

Чл.32. Преди изпращането на колет обратно при нас, моля свържете се с нас чрез електронна поща на [email protected] или ни се обадете 07001 30 50. Вие ще бъдете помолени да посочите причината за връщане, както и това дали изделието  е било използвано. Освен това, вие ще трябва да потвърдите Вашето име, номер на поръчката, така че, моля да ги посочите. Вие ще трябва да включите номера на поръчката с колета, който ни връщате, тъй като ако не го направите, това може да доведе до забавяне на възстановяването на сумата. Моля, допълнително да обърнете внимание на следното:

 • Трябва да се грижите за нашите стоки, докато те са във Ваше притежание и всеки артикул за връщане трябва да бъде получен обратно в оригиналния си доставен вид и оригинална опаковка. Изделията трябва да не бъдат увредени или употребявани и да са в подходящо състояние за препродажба. Всички оригинални опаковки трябва да придружават всеки връщан артикул. Ние не можем да приемем върнати стоки за възстановяване на парите, ако такива стоки са извадени от запечатана опаковка. Всички изделия ще бъдат проверявани при връщането им в нашия склад.
 • Вие или Вашият превозвач сте отговорни за върнатите стоки, докато достигнат нашия склад. Разходите и риска за връщаните стоки ще бъде за Ваша сметка и ние силно препоръчваме да получите доказателство за изпращането или да използвате услугата на реномирана спедиторска фирма.
 • Сумите за изходящите пратки, пакетиране и застраховка, не могат да бъдат възстановени.
 • Всички върнати стоки, които получаваме, които не отговарят на тази Политика за връщане ще се определят като “Спорни”. Тези Спорни изделия няма да подлежат на възстановяване на парите. Причина за това решение ще бъде посочена.