Мащабна дезинфекция с широкоспектърен дезинфектант

Условия

  • Услугата се извършва на адрес на клиента в рамките на град София само с предварително записан час.
  • Необходимо е да бъде осигурен достъп до всички помещения, в които трябва да се извърши услугата.
  • Дезинфектантът е сертифициран и подходящ за обществени сгради , детски и болнични заведения,входове,офиси и др.
  • Услугата осигурява качествено дезинфекциране против патогенни микроорганизми и бактерии на недостъпни или труднодостъпни за механично дезинфекциране повърхности.

Помещения

от 50 до 100 кв.м

59,90лв.
  • Third Feature

Помещения

от 101 до 150 кв.м

79,90лв.
  • Third Feature

Помещения

от 151 до 200 кв.м

99,90лв.
  • Third Feature

Помещения

от 201 до 300 кв.м

149,90лв.
  • Third Feature

Помещения

от 301 до 500 кв.м

199,90лв.
  • Third Feature

* Препаратът е с бактерицидно, включително туберкулоцидно, спороцидно (B. subtilis), вирусоцидно (Поли- омиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове А2, В1 и В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger) и алгицидно действие. Дезинфектанта е ефективен и в ниски концентрации, максимално благоприятен за околната среда.