Мащабна дезинфекция с широкоспектърен дезинфектант

Crystal Cleanin

Условия

Помещения

от 50 до 100 кв.м

59,90 лв.

Помещения

от 101 до 150 кв.м

79,90 лв.

Помещения

от 151 до 200 кв.м

99,90 лв.

Помещения

от 201 до 300 кв.м

149,90 лв.

Помещения

от 301 до 500 кв.м

199,90 лв.

Помещения

над 501 кв.м

Попитай

или се обади на

* Препаратът е с бактерицидно, включително туберкулоцидно, спороцидно (B. subtilis), вирусоцидно (Поли- омиелитен вирус тип 1,2,3, Аденовирус 3, коксаки вирус типове А2, В1 и В5, HАV, HBV, HIV), фунгицидно (C. albicans, A. niger) и алгицидно действие. Дезинфектанта е ефективен и в ниски концентрации, максимално благоприятен за околната среда.