Политика на поверителност – CrystalCleanBG.EU

ВЪВЕДЕНИЕ

Интернет сайта www.crystalcleanbg.eu се притежава от ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД, ЕИК 202486784, със седалище и адрес на управление: гр. София 1715 Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32 и се управлява от Дружеството в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ние се стремим да бъдем максимално прозрачни, ясни и конкретни и в информацията относно обработването на личните Ви данни.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40,
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб уебсайт: www.cpdp.bg

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на търговската му дейност, свързана с управление на електронния ни магазин и Вашия профил в него.

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, като Клиенти на нашия електронен магазин, въз основа на следното:

 • Вашето съгласие като клиент
 • Спазване на законовите ни задължения
 • За целите на легитимния интерес на ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД

Цели на събирането на лични данни:

 • Индивидуализация на купувача, като страна по договора
 • Управление на Вашия профил в интернет магазина ни
 • Управление на Вашите покупки
 • Счетоводни цели
 • Изпращане на информационни съобщение след изрично съгласие от страна на Клиента
 • Статистически цели

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД спазва следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
 • съответствие с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
 • точност и актуалност
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
 • поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на защита на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: 

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни или общински органи

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД не продава Вашите данни на други дружества или лица.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД

 • при създаване на Профил, регистриране в интернет страницата ни, покупка на продукт, сключване на договор – Вашите имена, електронен адрес, адрес за доставка на поръчаните стоки
 • за управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола
 • за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, клиентски номер, телефонен номер, адрес за фактура, адрес за доставка, начин на плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки
 • за издаване на фактура и обработването й – вашите имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, начин на плащане, сума на плащането, дата на покупката
 • при рекламации – имената Ви, телефонен номер, електронен адрес, номер на документ за покупка на стоки, адрес за доставка, информация относно рекламацията

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД не събира, обработва и съхранява следните лични данни: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни, които ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД събира, обработва и съхранява са събрани от лицата, за които се отнасят.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме личните Ви данни за период, необходим да бъдат изпълнени целите, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако целите на данъчната и счетоводната отчетност не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

Поръчките в нашия електронен магазин ще се анонимизират, не се изтриват. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ . Запазваме полетата държавата, област, град и пощенски код за клиентите и поръчките тъй като те не идентифицират никое конкретно лице.

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията, като влезете във Вашия профил в интернет магазина ни
 • право на достъп до личните Ви данни
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@crystalcleanbg.eu или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: София 1715 Младост 4 бл. 426 вх. 2 ап. 32.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Посещавайки нашия сайт или електронен магазин, Вие приемате използването на бисквитки. Интернет страницата ни използва бисквитки, за да улесни навигацията Ви.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД може да разкрива определена лична информация, като: име, телефонен номер, реален адрес на доставка, сума при покупка, описание на закупените стоки пред стратегически партньори – куриерски и спедитoрски фирми, с които работим за доставка на поръчаните стоки. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел обслужване на клиента; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

Възможно е да разкрием информация за Вас:

 • по искане на държавни или обществени органи
 • за да защитим своята дейност
 • в случай на реорганизация, сливане или продажба на дружеството

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД взима необходимите предпазни мерки : административни, технически и физически, с цел защита на личните данни, които събира, обработва и съхранява от загуба, кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, разкриване, промяна, унищожаване.

Електронният магазин на ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД предоставя кодирана връзка на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Служителите на ЕДС – Експрес Деливъри Сървиз ЕООД са задължени да опазват личните данни, които обработват при изпълнение на служебните си задължения, запознати са с настоящата Политиката за защита на личните данни и спазват всички принципи описани в нея.